An Phát - Pc Modding & Water Cooling Custum Club

An Phát - Pc Modding & Water Cooling Custum Club. Custom CPU loop thường là bước đầu tiên, khi bạn quyết định làm mát hệ thống của bạn. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho các game thủ và những người đam mê muốn làm mát CPU và luôn có thể mở rộng vòng lặp cho nhiều thành phần hơn.

Đang cập nhật!